FOTOGALERIE

25. června: LA VERNA (místo stigmat sv. Františka),
mše svatá, provázená prohlídka, procesí do kaple stigmat

26. června: ASSISI, NORCIA (rodiště sv. Benedikta),
 mše svatá u hrobu sv. Františka, putování po posvátných místech Assisi,
poutní zastavení v Norci, večerní Řím

27. června: ŘÍM
bazilika sv. Petra,modlitba u hrobu Jana Pavla II. a u hrobu kardinála Berana,provázená prohlídka vatikánských zahrad a Sixtínské kaple,
eucharistie a nešpory v chrámu mučednictví sv. Pavla – opatství Tre fontane


28. června: ŘÍM dopoledne
bazilika sv. Pavla za hradbami: ranní chvály v kapli Nejsvětější svátosti, provázená prohlídka baziliky,
setkání s opatem benediktinského opatství sv. Pavla za hradbami, mše svatá v kapli sv. Benedikta,
chvíle v poutním domě Velehrad

28. června: ŘÍM odpoledne
setkání s J. E. Tomášem kardinálem Špidlíkem S.J., čestným občanem pustiměřským, v Centru Aletti
nešpory s Benediktem XVI. v bazilice sv. Pavla za hradbami na zakončení Roku sv. Pavla,
ohňostroj nad Andělským hradem

29.června: ŘÍM, SUBIACO
eucharistie u hrobu sv. Petra v kryptách vatikánské baziliky - Giovanni kardinál Coppa, čestný občan Drysic (60. výročí kněžství),
mše svatá s Benediktem XVI. v bazilice sv. Petra s udílením pálii novým arcibiskupům, 
modlitba Anděl Páně (před ní Sv. Otec oznámil, že právě dnes podepsal novou sociální encykliku: "Caritas in veritate"), rozloučení s Římem.
Subiaco: provázená prohlídka kláštera sv. Benedikta, mše svatá u jeskyně sv. Benedikta

30. června:  SUBIACO, MONTECASSINO, POMPEJE
putování ze Subiaca na Montecassino, mše svatá v kryptě baziliky, provázená prohlídka benediktinského opatství a cely sv. Benedikta,
odjezd do Pompejí, provázená prohlídka vykopávek, mše svatá v bazilice Panny Marie Růžencové

1.července: PAGANI, AMALFI, RAVELLO
probuzení v Pagani, Betlém u Santa Maria della Purità, odjezd do přístavu v Salernu, lodí za "rybářem z Galileje"- sv. Ondřejem,
pohled na úchvatné Amalfské pobřeží, mše svatá v katedrále sv. Ondřeje v Amalfi, provázená prohlídka (svíce u hrobu sv. Ondřeje - "prvního povolaného"),
putování do Ravella - za patronem prvního kostela pustiměřského - sv. Pantaleonem, mše svatá v katedrále a modlitba v kapli sv. Pantaleona,
chvíle v Ravellu, Amalfi a na moři - po cestách dávných byzantských obchodníků a maltézských rytířů - zpět do Salerna a pak ... do San Giovanni Rotonda

2. července
: San Giovanni Rotondo, Monte Sant´Angelo, Manfredonia
pouť k nejproslulejší svatyni Západu - "nebeské bazilice" sv. Michaela archanděla na Gargánu, mše svatá v jeskyni "Knížete vojska nebeského", prohlídka svatyně,
 
chvíle relaxace a odpočinku u moře v Manfredonii


3. července: San Giovanni Rotondo, Loreto
putování k místům spjatým se životem sv. Pia z Pietrelciny: mše svatá v bazilice Santa Maria delle Grazie (u oltáře, kde slavíval eucharistii P. Pio),
chvíle meditace v kryptě baziliky před relikviářem s tělem světce, jenž prohlásil: "po smrti vzbudím větší rozruch, než za života",
kontemplace života "prostého frátra, který se modlil" - muzeum sv. Pia z Pietrelciny,
meditace mozaik krypty nové baziliky sv. Pia z Pietrelciny (dílo ateliéru Centra Aletti v Římě), páteční Via Crucis v San Giovanni Rotondu,
pizza v kraji, odkud vzešla; rozloučení se San Giovanni Rotondem a odjezd do Loreta, večer na loretánském náměstí


4.-5.července
: Loreto, Lago di Garda, Arena di Verona, Vídeň
pouť do loretánské baziliky, mše svatá v Nazaretském domku, modlitba Ranních chval,
chvíle na loretánském náměstí, Betlém v Loretu, odjezd k Lago di Garda, večeře, Arena di Verona - Aida,
eucharistie o slavnosti "Apoštolů Slovanů a Patronů Evropy" - sv. Cyrila a Metoděje - ve vídeňském chrámu sv. Leopolda, patrona Rakouska

18.00h - pontifikální mše svatá Mons. Josef Hrdlička, pomocný biskup olomoucký s udílením jáhenského svěcení
Josef Mikulášek z Podomí, farnost Krásensko
Doufám, že se Vám bude nějaká fotka líbit. Pokud ano, budu rád, když mi napíšete.
Co se kvality fotek týče, nejsem profesionál, fotím jen pro radost sobě a druhým.
Nešlo mi o zachycení konkrétních osob, ale atmosféry našeho poutního putovaní.

Vojtěch  Bureš                                                                                          Drysice 7.7.2009

E-mail: bures@foukana-izolace.cz
www.foukanaizolace.cz